null

PETICIÓ D’INFORMACIÓ

DADES DE L'EMPRESA

PERSONA DE CONTACTE

De conformitat amb l'establert en l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s'informa a les persones que emplenin aquest formulari, que les seves dades seran incorporades a un fitxer informàtic a l'efecte de satisfer el servei sol·licitat. Mitjançant l'enviament d'aquest formulari, l'interessat dóna el seu consentiment al tractament automatitzat de les dades amb la finalitat indicada. L'interessat té els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, que podrà exercir dirigint-se al responsable del fitxer: ABJ99 domiciliat al carrer Bonastruc de Porta, 3. 17001 Girona o a través d'info@abj99.com

FER UNA COMANDA

Si vols fer una comanda ara mateix, a la secció comandes t’expliquem com ho has de fer.